Takřka pod stromeček jsme si v Olomouci nadělili malý rozhlasový dárek: publikaci Rozhlasová kritika a současné reflexe auditivní tvorby. Ta je výsledkem kolektivní práce výzkumného týmu IGA pod vedením Andrey Hanáčkové. Každý z přispěvatelů je autorem jednoho až dvou textů snažících se mapovat rozhlasovou kritiku od jejích počátků ve třicátých letech až po současnost. Jednotlivá témata studií pokrývají jak klíčová periodika a publikace o rozhlasové umělecké tvorbě, tak výběrové oblasti jako reflexe herecké či režijní práce. Ve výzkumném týmu nechyběl například autor webu Panáček v říši mluveného slova Přemysl Hnilička anebo scénáristka, dramaturgyně a teoretička Tereza Semotamová.

Publikaci je možné zakoupit na prodejně Vydavatelství Univerzity Palackého nebo po domluvě s hlavní autorkou publikace Andreou Hanáčkovou (andrea.hanackova@upol.cz).

 

 

Foto: www.muj-rozhlas.cz