Pohled do prostoru Katedry divadelních a filmových studií

Pohled do prostoru Katedry divadelních a filmových studií

Úspěch zaznamenala olomoucká Katedra divadelních a filmových studií, když se probojovala do pravidelného prostoru Týdeníku rozhlas. Každý týden si tak mohou čtenáři – rozhodně vesměs milovníci auditivního umění, přečíst, co si o rádiu myslí studenti ve věku 18-26 let, kteří si reflexi rozhlasových pořadů osvojují právě na olomoucké univerzitě.

Katedra divadelních a filmových studií otvírá každý semestr minimálně jednu rozhlasovou přednášku a dva až tři rozhlasové semináře. Na podzim i na jaře mají studenti možnost vytvořit si vlastní rozhlasový pořad, stejně tak je bakalářům, magistrům nebo všem otevřen seminář rozhlasové kritiky. K tomu přibudou občas rozhlasové žánry, jindy specializovaný seminář na rozhlasový dokument nebo detektivku. Přednáškově mohou studenti proniknout do světa evropské rozhlasové hry, české klasické rozhlasové inscenace nebo se soustředit na tvorbu v anglicky mluvících zemích. Samostatná pozornost je věnována novým médiím. Tradičně jsou jako seminář koncipovány i poslechové večery, kde lze slyšet novinky z Berlína, Itálie nebo Hvaru (Prix Europa, Prix Italia, Prix Marulic), stejně jako rozhlasovou klasiku ze zlatého fondu.

A o tom všem pak píšeme do Týdeníku rozhlas. Jde nejen o kritické reakce na současnou rozhlasovou tvorbu, ale o rozhlasové zážitky jako okamžiky stmelující studentskou komunitu, o společný poslech rádia v čase, který není určen k ničemu jinému než právě k vnímání skutečnosti ušima.

Rubriku jsme nazvali Radiodock (aby se to nepletlo) a vychází od září 2016. Na stránce časopisu Týdeník Rozhlas ji nenajdete, postupně je ale budeme uveřejňovat zde.