V neděli 7. února se na půdě Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy uskutečnilo neformální setkání českých studentských rádií a televizí. Tuto akci iniciovali členové pražské studentské televize UKáčko.tv s cílem navázat kontakty a vytvořit platformu pro setkávání, spolupráci a sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.
Větší interakce mezi médii by měla podpořit také zdravou soutěživost mezi médii, stejně jako pocit sounáležitosti. Že záměry směřují správným směrem ukázala už první schůzka,které se zúčastnily dvě studentské televize (UKáčko.tv a MuniTV) a čtyři rádia (Rádio R, Rádio KOLEJ, Rádio Bomba a UP AIR). Během celého dne narazili zástupci na řadu společných témat a dozvěděli se, jak funguje provoz u ostatních médií. Nápad společné konference studentských médií, předběžně plánované na podzim 2016, tedy všichni účastníci přijali s nadšením.

Setkání studentských médií

Setkání studentských médií