Na docudramatu Spravedlivý mezi národy – Jan Antonín Baťa je nejzajímavější samotná forma pořadu, která se vymyká předchozím dílům seriálu Hrdinové s otazníkem. Díl je konstruován jakožto diskusní pořad v živém vysílání.

Jan Antonín Baťa

Jan Antonín Baťa

Hostem pořadu je Marek Belza, nakladatel, který se snažil o nápravu reputace J. A. Bati. Po více než padesáti letech od rozsudku z kolaborace tak dosáhl jeho zrušení. V pořadu prezentuje skutečnost, že nyní pro J. A. Baťu zažádal o titul Spravedlivý mezi národy, který se uděluje osobám, jež zachraňovaly Židy před holocaustem. Marek Belza obhajuje svůj názor svědectvími baťových zaměstnanců. Až nyní dochází k narušení iluze živého vysílání, neboť najednou slyšíme rozhovor Bati se zaměstnancem židovského původu Herzem, kterého posílá na pobočku do Indie. Rozhovor je přerušen zvonícím telefonem a opět se vracíme k rozhovoru ve studiu. Jedná se o posluchačský telefonát s protichůdným názorem. Reakcí je v podstatě pokračování rekonstrukce Baťova rozhovoru s Herzem. Z intonace, ani z volby slov nelze určit, zda se jej snaží Baťa do Indie dostat kvůli jeho schopnostem, nebo kvůli původu. Vracíme se opět do studia, pan Belza čte svědectví Ruth Herzové, čímž se obě linie pořadu sbíhají v jednu a my se tak dovídáme, jak se Baťův zaměstnanec nakonec rozhodl.

Po celou dobu přetrvává snaha zobrazit Baťu jako pragmatického podnikatele, na rozdíl od svého emocionálně vzrušeného zaměstnance zachovává klid. Vzhledem ke zvolenému rámci i charakteru jednotlivých svědectví je však Baťa zobrazen spíše jako hrdina a zachránce.

Celkové pojetí tohoto dílu vnímám kladně, avšak nedotaženě. Prostor dvou časových linií mohl být využit pestřeji. Svědectví mohla být doložena od více osob, hosté mohli být alespoň dva a rozvinout diskuzi, mohl být uveden posudek komise pro udělování cen Spravedlivý mezi národy, rozhovor mezi Baťou a zaměstnancem mohl být ze dvou částí redukován do jedné. Je zřejmé, že jako u mnoha dílů celé série dochází nutně ke zjednodušení, které ale ve výsledku vlastně neposkytuje posluchači dostatek prostoru ke kýženému vlastnímu názoru. Proto i z této inscenace přetrvává pocit, že vlastně nevíme, „co s tím Baťou počít“.

Tereza Šimonová, studentka 1. ročníku magisterského stupně

 

Fotografie dostupná: Hrdinové s otazníkem: Jan Antonín Baťa mezi zrádcem a spravedlivým. In: Český rozhlas: Hrdina.cz [online]. 2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hrdina/sotaznikem/_zprava/jan-antonin-bata-mezi-zradcem-a-spravedlivym–1530255