V rámci celorozhlasového projektu HRDiNA.CZ byl 23. září 2015 premiérově uveden jeden z dílů seriálu Hrdinové s otazníkem pod názvem Přízrak. Dokudrama Bronislavy Janečkové se soustředí na osobu Josefa Hasila, pro svou nepolapitelnost známého též jako Krále Šumavy, který koncem 40. let převáděl uprchlíky ohrožené komunistickým režimem přes česko-bavorskou hranici.

Josef Hasil

Josef Hasil

Přestože v roce 2001 vyznamenal Václav Havel Josefa Hasila Medailí Za hrdinství, jeho jméno je i v dnešní době svázáno s polemikou a kontroverzí. Dokudrama inscenuje situaci převádění uprchlíků, Hasilovo zatčení a jeho následný útěk – to vše sice na krátké časové ploše, ale o to víc dynamicky a srozumitelně bez nadbytečných historických faktů. Zvukově poutavá koláž několika životních momentů, mnohdy jen mála vět či slov, fragmentů archivních materiálů posluchači zkratkovitě komunikují atmosféru období konce 40. a začátku 50. let v Československu. Akcentovaným tématem jsou ale důsledky, které měly protirežimní aktivity Josefa Hasila na ty, kteří za železnou oponou zůstali. Perzekvování jeho rodiny, přátel a známých, přičemž někteří dokonce skončili ve vězení, vyvolává řadu otázek týkající se bezohlednosti a sobeckosti Hasilova jednání. Nejvíce silnými a otázky vyvolávajícími jsou proto momenty, ve kterých Hasil (Petr Lněnička) a jeho žena Marie (Dana Černá) vedou vnitřní dialog plný výčitek a ospravedlňování. Dochází tu k prolínání dvou perspektiv, přičemž každá má své silné a opodstatněné argumenty. Je tedy Hasil onen černý nebo bílý hrdina? Odpověď do velké míry záleží na zmíněné perspektivě. Ptám se také, zdali je relevantní anketní otázka na internetových stránkách Českého rozhlasu Stálo hrdinství Krále Šumavy za utrpení jeho rodiny? Je vůbec potřeba striktního rozřešení otázek týkajících se případného hrdinství, tak jak se cyklus v premise identifikuje? Nebo je důležitější pochopení oněch perspektiv, důvodů a motivací našich hrdinů s otazníkem? Po vyslechnutí dokudramatu Bronislavy Janečkové mě na jedné straně napadají slova jako prospěchář a sobec, na straně druhé slova jako zachránce a hrdina. Už jen unést tuto bipolaritu, zasluhuje obdiv.

 

Matěj Novák

 

 

Fotografie dostupná: RADOVANOVIČ, Dušan. Hrdinové s otazníkem: Dilema Krále Šumavy Josefa Hasila. In: Český rozhlas: Hrdina.cz [online]. Český rozhlas, 2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hrdina/sotaznikem/_zprava/dilema-krale-sumavy-josefa-hasila–1530332