Vlasta Burian

Vlasta Burian

Desetiminutové mikrodrama Král komiků? aneb Hvězdy nad Baltimore představuje osudové dilema Vlasty Buriana, jemuž je vytýkána kolaborace s nacisty za druhé světové války, mimo jiné kvůli rozhlasovému skeči Hvězdy nad Baltimore. Autor a režisér pořadu Tomáš Vondrovic se společně s dramaturgem Hynkem Pekárkem zaměřili především na kritiku a stíhání Buriana v poválečném období, kdy dokonce stanul před soudem a jako umělec byl zcela zdiskreditován. Vzhledem k tomu, že řada posluchačů nemusí být s celou kauzou podrobněji seznámena a vybaví si Buriana pouze jako komickou postavu z jeho největších filmových hitů, je škoda, že v mikrodramatu není více přiblíženo právě ono osudné dilema, ono rozhodnutí, které herci prakticky zničilo zbytek života. Dokudrama je zatíženo velmi omezující stopáží deseti minut, do nichž se Vondrovic pokusil dostat deset dramatických situací. Je zřejmé, že může jít maximálně o skicy, v nichž lze sdělit pouze základní fakta. Rámec hry tvoří „kuchyňské hovory“ Buriana a jeho ženy. Zdatný imitátor Josef Dvořák představuje Buriana ve ztišených polohách, i tam, kde má předvést komický herecký výkon, proniká do jeho hlasu především smutek a bezradnost.Carmen Mayerová ho v roli manželky chlácholí, víc prostoru jí autor nenechal. Hra tak vyznívá spíše sentimentálně a jednoznačně proburianovsky a nezastává, jak bychom očekávali, neutrální stanovisko. Burianovi, jeho kauze a především jeho rehabilitaci věnoval po roce 1989 veliké úsilí Vladimír Just a právě on byl hostem v následných debatách na Dvojce. Ukázaly, jak málo ze spletitých osudů představovaných lidí, lze na desetiminutové ploše cyklu Hrdinové s otazníkem ukázat. Příběh úspěšného divadelního ředitele, který díky své popularitě zachránil mnoho lidí od totálního nasazení, koncentračních táborů, umožnil živitelům rodin pracovat, autorsky kryl scenáristy a přitom všem odolával nabídkám na lukrativní filmové zakázky z Německa, je tak složitý a mnohovrstevnatý, že ho při nejlepší vůli do deseti minut vtěsnat nelze. Zatímco na Vltavě a na Dvojce měli posluchači možnost krátké dokudrama konfrontovat s následující diskusí, „řidiči“ – typičtí posluchači Radiožurnálu, prostě desetiminutovku o Burianovi zkonzumovali, stejně jako předchozí zprávy o počasí a o kolonách na dálnici.

 

Tereza Šimonová, studentka 1. ročníku magisterského stupně

 

Fotografie dostupná: Hrdinové s otazníkem: Osudný skeč Vlasty Buriana. In: Český rozhlas: Hrdina.cz [online]. 2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hrdina/sotaznikem/_zprava/osudny-skec-vlasty-buriana–1530350