Ústřední postavou jednoho z dílů seriálu (díl s titulem Mějte mě na talíři tak, jak jsem, premiéra 21.9.2015) je přední český herec Miloš Kopecký. Scénáře Roberta Tamchyny se ujal režisér Petr Mančal, ústřední postavu Miloše Kopeckého ztvárnil Tomáš Töpfer.

Kontroverzní spolupráce Miloše Kopeckého na prorežimním seriálu Československé televize ostře namířeném proti emigrantům v dobách tuhé normalizace, zapřičinila hercovo odsouzení stran přátel, kolegů i obyčejných diváků. Tehdy mimořádně populární herec se stal terčem posměchu a urážek, když podlehl stranickému tlaku a obavám o znemožnění další umělecké kariéry.

Miloš Kopecký

Miloš Kopecký

Robert Tamchyna ve scénáři rozhlasového dokudramatu podléhal omezenému prostoru necelých deseti minut. Metoda filmového střihu vytvořila narativní princip vyprávění. Posluchačům je prostřednictvím čteného dopisu představena krátká retrospektiva do dětství ústřední postavy. Tu následně střídá přechod do období největší slávy tvůrce, kdy je mu nabízena exponovaná role moderátora zmíněného prorežimního seriálu. Obě tyto polohy provází hercova nervozita a zveřejněné úvahy. Tomáš Töpfer vytváří hercův duševní svět plný protichůdných myšlenek pro a proti přijetí nabízené role hořkým hlasem bez výraznějších citových emočních přechodů. Jeho skepse je skepsí zkoušeného člověka, který v úvodu vzpomíná na krutá dětská léta, kdy se otec rozvedl s matkou, jež byla následně zplynována v Osvětimi. Několikrát je zmíněno rovněž závažné onemocnění maniodepresivní psychózou. Töpferův témbr předčítá hanlivé urážky z anonymních dopisů, které reagovaly na přijetí televizní práce. Vnitřní hlas viní slabost ústupku, odvolává se dokonce k Mefistofelovi. Závěrečný pokus o seberehabilitaci však působí dojmem předčasně ukončeného tématu.

Roztržité hercovo omlouvání zní na ploše necelých deseti minut značně uspěchaně. Natolik závažný morální zásah do svědomí a života osobnosti Kopeckého formátu je na krátké ploše zjednodušen a předhozen posluchačům jako sice jistě kontroverzní, ale v realizaci vlastně bulvární téma. Schematičnost a nucený tlak rychle ukončit rozehrané téma zjednodušuje složitý vnitřní proces, jímž nepochybně Kopecký v akcentovaném období prošel. Přitažlivost mikroformátu v tomto případě logicky naráží na plytkost obsahu i formy. Dramaturgie seriálu by měla posoudit, zda nejosobnější lidská dramata a zažitá příkoří vyhovují tak omezenému prostoru, který přes nejlepší vůli nemůže být objektivní, ani co do výpovědi celistvý.

 

Tomáš Bojda

 

Fotografie dostupná: RADOVANOVIČ, Dušan. Hrdinové s otazníkem: Miloš Kopecký: Když se zbabělec vzchopí, tak to stojí za to. In: Český rozhlas: Hrdina.cz [online]. 2015 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hrdina/sotaznikem/_zprava/milos-kopecky-kdyz-se-zbabelec-vzchopi-tak-to-stoji-za-to–1530347