Slovenská a Česká televize v roce 2013 oslavily šedesáté výročí od svého založení. Většinu z tohoto období strávily tyto dvě v současnosti samostatné instituce v rámci jedné organizace – Československé televize. S rozdělením Československa došlo i k rozdělení této organizace. Obě musely podstoupit transformaci ze státní televize na médium veřejné služby. Tento proces měl své negativní stránky, protože snaha různých zájmových skupin ovlivnit vysílatele byla zjevná. Napříč tomu z obou institucí vznikla silná a důvěryhodná média. Diplomová práce zkoumá média veřejné služby v kontextu teoretického rámce. Následně popisuje jejich dosavadní vývoj, porovnává jejich způsoby financování, legislativu týkající se mediální oblasti, sledovanost vybraných stanic a jakým způsobem poskytují uvedenou veřejnou službu. Hlavními metodami práce jsou analýza a komparace.