Jedním z autorů detektivní prózy, se kterým se v Českém rozhlase v devadesátých letech, ale i po roce 2000 setkáváme, je Gilbert Keith Chesterton. Tento obhajovatel detektivního žánru se proslavil především díky svému specifickému stylu psaní, kdy skrze detektivní příběh nastoloval a komentoval některé filozofické a morální problémy lidstva. Záporné postavy v jeho příbězích tvoří doslova přehlídku lidských slabostí a hříchů, chamtivostí počínaje a vraždou konče. Je proto pozoruhodné, že nejznámějším Chestertonovým detektivem je katolický kněz otec Brown, který sice zločince nemilosrdně stíhá, ale zároveň vůči nim projevuje až nebývalou empatii.

ADN-ZB-Spremberg 17.4.1975 Berlin: Vor der festlichen Kinopremiere des DDR Films "Jakob der Lügner" im Filmtheater "Kosmos" kam es zu einer herzlichen Begegnung zwischen dem Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED Werner Lamberz (2.v.r.) und dem Regiesseur des Filmes Frank Beyer (Mitte) sowie den Darstellern Manuela Simon (1.v.l.) und Vlastimil Brodsky (2.v.l.)

V prostředí české rozhlasové tvorby je osoba nenápadného, přátelského, ale i trochu všetečného otce Browna spojena především s hlasem herce Vlastimila Brodského, který ztvárnil už v roce 1993 první z Českým rozhlasem adaptovaných povídek Boží vůle. V ní Chesterton nechává svého detektiva řešit případ smrti záletného plukovníka, jenž se díky svému bezbožnému chování stal trnem v oku u svých sousedů. Kromě objasnění toho, jak se zločin udál a kdo jej má na svědomí je zde však i ona filozofická linie, která řeší právo člověka zasahovat jiným lidem do života a tak zvaně si hrát na Boha. Díky civilnímu a svým způsobem dojímavému hlasovému projevu Vlastimila Brodského je kněz zprvu nenápadným pozorovatelem dění, jenž však dominuje závěrečnému rozuzlení a jehož ústy je pronášeno i určité morální ponaučení.

Velkému prostoru se herci dostalo také v další z rozhlasové realizaci Chestertonovy povídky – Poctivost Israele Gowa. Zde se záhadná událost vyřeší na ploše dlouhých monologických dedukcí kněze.

Velkým nedostatkem chestertonovských adaptací je, že jejich zvuková stránka zcela ustupuje do pozadí a těží pouze z dobře napsaného příběhu. Více ruchů, zvukových efektů a práce s napětím by jistě výslednému tvaru neubralo na kráse a nám na požitku z poslechu.

 

 

Zuzana Řezníčková, doktorandka na Katedře divadelních a filmových studií

 

Použitá fotografie: SPREMBERG, Joachim. Brodský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Brodsk%C3%BD_clipped_1975-04-17.jpg