Magisterská diplomová práce se zabývá detektivním žánrem a jeho specifiky v prostředí českého rozhlasu. V jednotlivých kapitolách jsou pojmenovány a definovány specifické rysy rozhlasové detektivky, které pocházejí buď z literární předlohy rozhlasové inscenace, nebo z možností samotného rozhlasového média. Funkčnost jednotlivých specifik tohoto žánru v kompozici rozhlasového díla je demonstrována na příkladech konkrétních rozhlasových detektivek. Cílem diplomové práce je přiblížit tento dosud odborně nereflektovaný žánr rozhlasové dramatické tvorby a přiblížit jeho charakteristické rysy s přihlédnutím k literárnímu zázemí detektivního žánru.