Tento text vznikl jako součást série článků o projektu Poslechové večírky Radiodocku, která je uveřejňována v Týdeníku rozhlas v rámci rubriky Olomoucké okénko.

V pořadí třetí Poslechový večírek patřil představení formátu minutových her. Ty nalákaly hojný počet účastníků nejen z řad studentů naší katedry, ale i veřejnost, pedagogy a studenty z jiných kateder.

Zhruba dvouhodinový večer orámovaly symbolické hodiny, na jejichž ciferníku jsme se dvanáctkrát zastavili u dvanácti různých témat, jejichž zpracování do podoby minutové hry jsme vyslechli. Celkem zaznělo dvacet jedna her a posluchači měli možnost zhodnotit dramatické texty profesionálů i amatérů. Pro řadu účastníků to bylo první setkání s minutovou hrou vůbec, a tak se předmětem diskuse stal mimo jiné samotný formát.

Oficiální fotka projektu minutových her

Oficiální fotka projektu minutových her

Minutové hry převedla do českého prostředí dramaturgyně Kateřina Rathouská. Ve vysílání Českého rozhlasu se začaly pravidelně objevovat v říjnu 2012 a nové hry vznikají stále. Za čtyři roky jich vzniklo kolem pěti set na nepřeberné množství témat. Deset z nich získalo ocenění na přehlídce Prix Italia 2013 a dvě na Prix Marulić.

Při našem Poslechovém večírku byla každá hra uvedena krátkým povídáním o autorovi, režisérovi a hercích. Poté následoval poslech tematicky spřízněných her a následná diskuse. Všechny zúčastněné téměř vždy zaujalo brilantní umění zkratky a výrazná nečekaná pointa. Úspěch tedy měly hry s prvky grotesky a absurdní komiky. Z takových jsme vyslechli například hru Svědomitá uklízečka od posluchače Jana Hladíka, Výročí splacených splátek autorky Hany Železné nebo dvě hry Davida Drábka Žába daba dů a Stará láska nerezaví v režii Aleše Vrzáka.

Došlo však i na společensky apelativní témata o rodičovství a vztazích, která jsou reflektována například ve hře Klíšťata, o jejíž text i režii se postaral Petr Mančal nebo politicko-kritickou hru Babička od Bedřicha Ludvíka.

Snad nejvíce nás však zaujaly poslední dvě hry autora a režiséra Jiřího Adámka Tajemství lásky a Hodinky. Obě totiž vzdávají svou promyšlenou a detailně propracovanou zvukovou koláží hold rozhlasu jakožto zvukovému médiu.