Andrea Hanáčková

Prix Bohemia Radio 2017 se podařilo uspořádat ve velmi krátkém čase. Pouhého půl roku po podzimní olomoucké premiéře se v březnu znovu sešli rozhlasáci v Olomouci a tentokrát již zkušeně zabydleli prostor barokního Konviktu, sídlo uměleckých kateder Univerzity Palackého.

 

Festival se v tomto ročníku výrazně posunul od „přehlídky tvorby“ ke skutečnému svátku auditivní tvorby, který lze dále rozšiřovat a zvyšovat jeho potenciál mezinárodního festivalu. Následujících několik poznámek vzniklo sumarizací pozorování studentů Katedry divadelních a filmových studií, která je spolupořádajícím subjektem. Poskytuje festivalu své prostory, zároveň pořádá některé akce doprovodného programu a studenti jsou součástí organizačního týmu.

 Tam, kde na festivalu participují studenti a mladí lidé obecně, bývá příznivá atmosféra. Nadšenectví, dobrovolná práce, mladý pohled na rozhlasovou práci, to všechno přispívá k tomu, že se hosté festivalu cítí opravdu vítáni a obklopeni pozitivní náladou. Zároveň úsilím ředitele festivalu Josefa Podstaty a přátelského přístupu prezidentky festivalu Hany Maciuchové se podařilo přimět město Olomouc, aby Prix Bohemia Radio přijala jako přirozenou součást života města.

Rádio bylo na těch několik dní v Olomouci opravdu vidět. Do budoucna lze určitě ještě zapracovat na větším zapojení nejrůznějších olomouckých spolků, sdružení, které mohou participovat na doprovodném programu, poskytnout zajímavý tip na poslechový prostor, pozvat své příznivce. Do značné míry lze vytvářet program auditivního festivalu „městu na míru“. Daří se intenzivněji navazovat spolupráci s Univerzitou Palackého.

Prestižní mezinárodní seminář Falešné zprávy – dezinformace, lži a propaganda se odehrál v sále Václava Havla a zaštítila ho Katedra politologie. Tlumočení všech festivalových sekcí zajistila Katedra anglistiky. Samostatné programové sekce v organizaci hostitelské katedry vytvořily prostor pro studentská komunitní média i pro reflexi vysílání pro mladší věkové kategorie (diskusní panel a workshop Setkání studentských médií; panel Mladé rádio – Rádio pro mladé). Studenti participovali i na propagaci festivalu, studentský tým pod vedením Petry Ševců po celou dobu festivalu publikoval množství článků na festivalovém webu i statutů na festivalovém facebooku. Určitě je třeba zapracovat na úrovni videozpravodajství, přesto se tato forma propagace festivalu velmi osvědčila. V tomto ohledu je třeba ocenit i úsilí videotýmu Českého rozhlasu, které dostatečně včas a s velkou intenzitou nasadilo videospoty na všechny webové stránky rozhlasu a prezentace festivalu tak probíhala již dlouho před jeho začátkem. Výrazně se zvýšila úroveň festivalového katalogu, který zůstává jednou z mála hmotných připomínek úsilí množství lidí a po letech se stává důležitým pramenem informací o festivalu. Jistě by stálo za to posílit tým lidí, kteří ho připravují.

Samotné poslechové sekce Drama, Dokument a Reportáž probíhaly za přiměřeného zájmu publika, odborné veřejnosti i studentů. Na některé tituly bylo v divadelním sále „narváno“, jindy probíhala spíše komornější debata. Jistě by stálo za to zvážit vhodnější prostor, divadelní sál nemá optimální akustické podmínky. Není také úplně jasné, proč se stále moderace ujímají samotní tvůrci, kteří navíc mají v soutěži své tituly – z našeho pohledu je to jednoznačně role dramaturgů. Přínosem je jednoznačně přítomnost poroty, neotřelé pohledy přinášejí zahraniční porotci, kteří často svým provokativním příspěvkem mění český pohled na auditivní tvorbu a přinášejí většinou liberálnější pohled na to, co je v rozhlasové tvorbě možné. V tomto ohledu byly letos vynikajícím příspěvkem postřehy studentských porot, v nichž se sešli zástupci čtyř českých vysokých škol a komentovali vyslechnutá díla i ostatní tituly v soutěži.

Velmi dobře rezonoval doprovodný program, inscenace divadla VOSTO5 Proton, party radia Wave, beseda s Hanou Maciuchovou i další akce byly hojně navštíveny a setkaly se s dobrým ohlasem všech posluchačských a návštěvnických skupin festivalu.

Ke zvážení tak zůstává několik zásadnějších rysů festivalu, z nichž uvádíme alespoň dvě formulované jako otázky. Nakolik jsou zváni členové mediálních rad? Na debatě o úrovni vysílání pro děti a mládež byl přítomen pouze zástupce Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík, který se aktivně zapojil do úvahy o atraktivitě programů a způsobu jejich propagace. Zároveň by bylo jistě žádoucí, aby byli na festival zváni zástupci všech akademických pracovišť, které se v Čechách podílejí na reflexi auditivní tvorby, například z DAMU byli na jaře v Olomouci pouze zástupci ve studentské porotě.