Diplomová práce je primárně zaměřena na zvukovost současné rozhlasové dokumentaristiky. Autor této práce analyzuje kolem třiceti vybraných pořadů natočených v rozmezí let 2008-2012 a odvysílaných v premiéře na stanici Českého rozhlasu 3 – Vltava, popřípadě na stanici Českého rozhlasu 2 – Praha. Text se podrobněji zaměřuje na práci se zvukem, na jeho funkci a význam v konkrétních rozhlasových dokumentech. Ve své úvodní části se zabývá analýzou jednotlivých pojmů a dramaturgických složek a rovněž analyzuje vztahy mezi specifickými zvukovými prvky a „zvukovou vizualizací“ posluchače. Práce také vymezuje některé z hlavních pravidel, běžně používané principy a možnosti při vkládání zvuků a hudby do struktury rozhlasového dokumentu. Diplomová práce podrobněji popisuje výstavbu zvukové složky rozhlasového dokumentu s ohledem na zamyšlené sdělení recipientovi. Autor této diplomové práce postihuje variabilitu a proměnlivost zvukových prvků rozhlasové dokumentaristiky. Hlavním cílem je přinést klíčové termíny zvukové dramaturgie do oblasti teorie Českého rozhlasu a jeho dokumentární tvorby. Práce reflektuje současné trendy v oblasti zvuku v tvorbě českých rozhlasových autorů.