Texty

Název:
Autor:
Rok:
Kategorie:

Cesta ze dna

Autor: Andrea Hanáčková V lednu roku 2015 se na půdě Českého rozhlasu uskutečnilo pracovní setkání filmových a rozhlasových dokumentaristů. Všechny překvapila hojná účast především studentů, kteří se rozhlížejí v mediálním světě a hledají uplatnění pro své příběhy. Pamatuji si překvapení a obdiv televizních a filmových kolegů nad tím, že Český rozhlas věnuje pozornost dalšímu vzdělávání svých tvůrců a radost nad bohatou diskusí, která vznikla nad možnostmi spolupráce obou médií. Její konkrétní podobu představila přesně po roce autorka Veronika Korčáková v dramaturgické a režijní gesci Lenky Svobodové v minisérii rozhlasových dokumentů Cesta ze dna. Ve čtyřech příbězích sledujeme osudy žen, jejichž společným osudem byla po delší dobu nezaměstnanost a marné hledání práce. Forma spolupráce televize a rozhlasu je nasnadě – kromě ...

Zobrazit více

K čemu je v rozhlasovém dokumentu dobrý režisér?

K lecčemu. Pohlídá kompozici celého dokumentu. Vybere vhodnou hudbu. Slyší, když se repliky respondentů opakují. Dohlédne na zvukovou vyrovnanost dokumentu. Rozhodne, který zvuk použít jako ilustrativní, který jako interpunkční a který případně vyhodit. Tam, kde cítí nejasnost, podpoří průvodní slovo nebo dodá titulkovou informaci. Výslednému tvaru dodá řád a lehkost samozřejmosti. Pozice režiséra byla dlouho u dokumentárních pořadů považována za samozřejmou. S příchodem velké autorské skupiny na začátku století do dramaturgické dílny Zdeňka Boučka a Jitky Škápíkové převládl trend autorské režie a reportér se už ve fázi natáčení stával koproducentem a režisérem svého dokumentu – točil už s vědomím budoucího celku, střih prováděl s myšlenkou na konkrétní hudební podklad, zvukové plochy vytvářel výhradně z autentických reportáží. V posledních letech se autoři ke spolupráci s režiséry vrací a ...

Zobrazit více

„Sebevědomí, sdílení, společenství“

To je motto, s nímž v roce 2015 naplno vstoupilo do českého prostředí hnutí „Minerva 21“. Klade si za cíl posílení vlivu žen, budování sítě kontaktů a zvýšení sebevědomí žen. To vše v Čechách, v zemi, kde stále není dodržován princip paritního zastoupení žen ve vyšších pozicích politických, ekonomických nebo společenských a kde se nedaří napravit ani tak nehorázné relikty, jako jsou nerovné platové podmínky mužů a žen. Na Nový rok nabídl Český rozhlas Dvojka zvukový portrét zakladatelky tohoto hnutí Češky Rostyi Gordon Smith. Anglické jméno odkazuje ke skutečnosti, že má anglického manžela a díky své emigrantské zkušenosti také obrovské zkušenosti z práce po celém světě. Matku čtyř dětí a oddanou manželku tolerantního muže poznáváme ve zralém věku, kdy se rozhodla své znalosti, zkušenosti ...

Zobrazit více

Ti, které už nikdo nikde nechce

  Na sv. Štěpána 2014 na Dvojce a v lednu na Plusce zazněl dokument Lenky Svobodové Mámy z Jiřetína. Dlouholetá dramaturgyně cyklu Dobrá vůle se udržuje v nutné autorské kondici a jednou za čas si vybere téma, které nabízí nejen silný příběh, ale má i potenciál sociálního problému, který ukazuje na širší kontext vývoje společnosti. Právě to se jí nyní podařilo. Slyšíme vlastně dokumenty dva. Ten první je svědectvím o jedinečné kreativitě skupiny žen pod vedením Hany Venturové, sociální pracovnice a mnohaleté ředitelky Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně. Svou pozornost, péči a lásku zde věnovali ojedinělému fenoménu – mentálně handicapovaným matkám, kterým se rodí většinou zdravé děti. Celoživotně handicapované, často opuštěné, týrané, zneužívané, v ústavech vychované, citově strádající ženy přivedly různým způsobem na svět ...

Zobrazit více

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!