Texty

Název:
Autor:
Rok:
Kategorie:

Poslechové večírky – 3. díl

Tento text vznikl jako součást série článků o projektu Poslechové večírky Radiodocku, která je uveřejňována v Týdeníku rozhlas v rámci rubriky Olomoucké okénko. V pořadí třetí Poslechový večírek patřil představení formátu minutových her. Ty nalákaly hojný počet účastníků nejen z řad studentů naší katedry, ale i veřejnost, pedagogy a studenty z jiných kateder. Zhruba dvouhodinový večer orámovaly symbolické hodiny, na jejichž ciferníku jsme se dvanáctkrát zastavili u dvanácti různých témat, jejichž zpracování do podoby minutové hry jsme vyslechli. Celkem zaznělo dvacet jedna her a posluchači měli možnost zhodnotit dramatické texty profesionálů i amatérů. Pro řadu účastníků to bylo první setkání s minutovou hrou vůbec, a tak se předmětem diskuse stal mimo jiné samotný formát. Minutové hry převedla do českého prostředí dramaturgyně Kateřina Rathouská. Ve ...

Zobrazit více

Poslechové večírky – 2. díl

Tento text vznikl jako součást série článků o projektu Poslechové večírky Radiodocku, která je uveřejňována v Týdeníku rozhlas v rámci rubriky Olomoucké okénko. Pravidelně střídáme v rámci našich večírků fikční a non-fikční tvorbu. O dokumentech dávno neplatí, že jsou okrajovým žánrem, o které se zajímá jen pár podivínů – studenti naší katedry to dobře vědí, protože v obrovském týmu realizují mezinárodní festival filmových dokumentů s vědeckou tematikou Academia film Olomouc. Na pořadech brněnského režiséra a dokumentaristy Radima Nejedlého jim lze ukázat všechny rysy moderní evropské non-fiční tvorby. Radim umí dobře anglicky, několikrát se účastnil mezinárodních přehlídek a má vynikající cit pro hudbu a rytmus. Ten uplatňuje ve velmi atraktivní zvukové stopě svých dokumentů i v jejich narativní složce. Autorskými vstupy šetří, primární je pro ...

Zobrazit více

Poslechové večírky – 1. díl

Tento text vznikl jako součást série článků o projektu Poslechové večírky Radiodocku, která je uveřejňována v Týdeníku rozhlas v rámci rubriky Olomoucké okénko. Projekt Poslechové večírky vznikl pod záštitou platformy Radiodock z prosté snahy naučit studenty naší Katedry poslouchat pravidelně rozhlasová dramata, dokumenty či featury a zkoušet o svých posluchačských zážitcích mluvit. Tato pravidelná setkávání mají rozšiřovat aktivity vznikajících radio studies na Olomoucké Univerzitě a především pomoci vzbuzovat lásku k rozhlasu u studentů, kteří se v některých případech s rozhlasovou hrou či dokumentem setkávají poprvé. Poslechové večírky probíhají v prostorách Katedry divadelních a filmových studií každé druhé pondělí v semestru a jak už název napovídá, mají povahu spíše neformálních setkání, jejichž pohodová atmosféra má napomáhat k formulování vlastních pocitů a ...

Zobrazit více

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!