Texty

Název:
Autor:
Rok:
Kategorie:

Putování časem s ing. Brouczkem

Na poslechových seminářích v Českém rozhlase občas slyším, proč to či ono nejde udělat. Proč se u nás nezvládne natočit dramatizovaná aktualita týdne (jako v britském cyklu From Fact To Fiction), že v Čechách není tak skvělý moderátor, který by svou osobností zaštítil zvukovou dokumentární esej (jako Jarvis Cocker v Overnight Delivery), případně že by děti nesnesly drsnou grimmovskou pohádku o ďáblovi, který nemilosrdně odsekává končetiny. Mám pak velkou radost, když se netradiční formát objeví a podaří se. Nejčastěji to bývá v rámci speciálních projektů, jako například letos v létě při 600. výročí upálení Jana Husa. Dramaturgyně třináctidílného seriálu Kristina Žantovská se scenáristou Petrem Šourkem vymyslela jednoduché schéma osmiminutových dramatizovaných příběhů ze života našeho současníka ing. Václava Brouczka, vodohospodáře. Ten sestavil stroj času a v každém díle ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Vlasta Burian

Desetiminutové mikrodrama Král komiků? aneb Hvězdy nad Baltimore představuje osudové dilema Vlasty Buriana, jemuž je vytýkána kolaborace s nacisty za druhé světové války, mimo jiné kvůli rozhlasovému skeči Hvězdy nad Baltimore. Autor a režisér pořadu Tomáš Vondrovic se společně s dramaturgem Hynkem Pekárkem zaměřili především na kritiku a stíhání Buriana v poválečném období, kdy dokonce stanul před soudem a jako umělec byl zcela zdiskreditován. Vzhledem k tomu, že řada posluchačů nemusí být s celou kauzou podrobněji seznámena a vybaví si Buriana pouze jako komickou postavu z jeho největších filmových hitů, je škoda, že v mikrodramatu není více přiblíženo právě ono osudné dilema, ono rozhodnutí, které herci prakticky zničilo zbytek života. Dokudrama je zatíženo velmi omezující stopáží deseti minut, do nichž se Vondrovic pokusil dostat deset dramatických ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Miloš Kopecký

Ústředním tématem dokudramatu Mějte mě na talíři, tak jak jsem autora Roberta Tamchyni je mnohokrát diskutované angažmá herce Miloše Kopeckého v propagandistickém televizním pořadu v roce 1984. Vyprávění se na malé časové ploše (cca 10 minut) soustředí na možné okolnosti, které Kopeckého vedly k veřejnému vystoupení proti československému exilu, po němž se strhla vlna veřejné kritiky. Za pozornost stojí práce s narativní formou, která se podřizuje názorovému stanovisku, jež pořad vůči tomuto tématu zaujímá. Posluchač může nabýt dojmu, že pořad postrádá klasickou gradační strukturaci dramatu a v některých momentech se může ztrácet v čase. Dokudrama kombinuje celkem tři narativní linie, jejichž mísení je založeno nikoliv primárně na principu chronologické následnosti, ale zejména na té kauzální. První linie představuje zdramatizované psaní dopisu ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Emil Hácha

Třetí československý prezident Emil Hácha zůstává přes veškerou snahu historiků stále zahalen závojem předsudků a nepravdivých tvrzení spojených s jeho působením v úřadu prezidenta. Po roce 1989 se začaly objevovat první pokusy o Háchovu rehabilitaci například prostřednictvím filmu či divadla (TV film Noc rozhodnutí, 1993, divadelní inscenace Historický monolog: Zpověď prezidenta Emila Háchy, 2010). Nyní se k těmto projektům přidává také dokumentární drama Českého rozhlasu Smrt v pravý čas, které je však toliko pokusem o apel na současnou veřejnost v otázkách Háchovy zrady a údajné kolaborace s nacisty. Desetiminutová exkurze do posledních let života českého státníka z pera scénáristky Bronislavy Janečkové a v režii Dimitrije Dudíka je totiž koncentrací převážně prázdných frází, jež různými způsoby neustále opakují jedno a to ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Jan Antonín Baťa

Na docudramatu Spravedlivý mezi národy – Jan Antonín Baťa je nejzajímavější samotná forma pořadu, která se vymyká předchozím dílům seriálu Hrdinové s otazníkem. Díl je konstruován jakožto diskusní pořad v živém vysílání. Hostem pořadu je Marek Belza, nakladatel, který se snažil o nápravu reputace J. A. Bati. Po více než padesáti letech od rozsudku z kolaborace tak dosáhl jeho zrušení. V pořadu prezentuje skutečnost, že nyní pro J. A. Baťu zažádal o titul Spravedlivý mezi národy, který se uděluje osobám, jež zachraňovaly Židy před holocaustem. Marek Belza obhajuje svůj názor svědectvími baťových zaměstnanců. Až nyní dochází k narušení iluze živého vysílání, neboť najednou slyšíme rozhovor Bati se zaměstnancem židovského původu Herzem, kterého posílá na pobočku do Indie. Rozhovor je přerušen zvonícím telefonem a opět se ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Ludvík Svoboda

Česká politická scéna vyprodukovala za svou historii množství nejednoznačných postav včetně těch z řady bývalých prezidentů. Režisér Vít Vencl nabídl své pojetí desetiminutového dokumentárního dramatu věnovaného Ludvíku Svobodovi, legionáři, generálovi a sedmému prezidentovi Československé (socialistické) republiky. V porovnání s ostatními epizodami cyklu se tento díl pojmenovaný Křeslo pro Svobodu nesnaží vměstnat množství událostí do omezené časové stopáže seriálu. Scenárista Pavel Molek uchopil Svobodovu spletitou životní cestu velmi minimalisticky. Zachycením jediného klíčového momentu z jeho života, konkrétně mocenského manipulativního rozhovoru s tehdejším předsedou vlády Klementem Gottwaldem, se mu podařilo stručnou formou výstižně charakterizovat situaci, v níž se Svoboda nacházel v období komunistického převratu v únoru 1948. Svoboda, jenž v té době zastával post ministra národní obrany, čelí v rozhovoru několika výhružkám ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Julius Fučík

Komunistický novinář Julius Fučík byl autorem 167 dopisů, tzv. motáků, které napsal během svého pobytu v Pankrácké věznici v období března a dubna roku 1943. Tyto motáky pak byly po roce 1945 komunisty revidovány a vydány jako kniha Reportáž psaná na oprátce, jež doslova sloužila k  postupnému vytvoření kultovního vzoru pro mladé komunisty. Autorky pořadu Mluvil jsem tedy, režisérka Markéta Jahodová a scenáristka Jitka Škápíková, se snaží pomocí sedmi zvukových obrazů vyprávět Fučíkův příběh od chvíle, kdy jej zadrželo gestapo, až do smrti oběšením v německém vězení Plötzensee. Vypravěčka P. Špalková) sděluje faktografické údaje, především o představovaném místu a čase a zpřehledňuje tak jednotlivé situace na celkové desetiminutové ploše pořadu. Tento publicistický prostředek navíc zesiluje jedno z hlavních témat Fučíkovy taktiky, která spočívala ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Zjednodušený bulvár není účelná zkratka

Ústřední postavou jednoho z dílů seriálu (díl s titulem Mějte mě na talíři tak, jak jsem, premiéra 21.9.2015) je přední český herec Miloš Kopecký. Scénáře Roberta Tamchyny se ujal režisér Petr Mančal, ústřední postavu Miloše Kopeckého ztvárnil Tomáš Töpfer. Kontroverzní spolupráce Miloše Kopeckého na prorežimním seriálu Československé televize ostře namířeném proti emigrantům v dobách tuhé normalizace, zapřičinila hercovo odsouzení stran přátel, kolegů i obyčejných diváků. Tehdy mimořádně populární herec se stal terčem posměchu a urážek, když podlehl stranickému tlaku a obavám o znemožnění další umělecké kariéry. Robert Tamchyna ve scénáři rozhlasového dokudramatu podléhal omezenému prostoru necelých deseti minut. Metoda filmového střihu vytvořila narativní princip vyprávění. Posluchačům je prostřednictvím čteného dopisu představena krátká retrospektiva do dětství ústřední postavy. Tu následně střídá přechod do období ...

Zobrazit více

Hrdinové s otazníkem – Josef Hasil

V rámci celorozhlasového projektu HRDiNA.CZ byl 23. září 2015 premiérově uveden jeden z dílů seriálu Hrdinové s otazníkem pod názvem Přízrak. Dokudrama Bronislavy Janečkové se soustředí na osobu Josefa Hasila, pro svou nepolapitelnost známého též jako Krále Šumavy, který koncem 40. let převáděl uprchlíky ohrožené komunistickým režimem přes česko-bavorskou hranici. Přestože v roce 2001 vyznamenal Václav Havel Josefa Hasila Medailí Za hrdinství, jeho jméno je i v dnešní době svázáno s polemikou a kontroverzí. Dokudrama inscenuje situaci převádění uprchlíků, Hasilovo zatčení a jeho následný útěk – to vše sice na krátké časové ploše, ale o to víc dynamicky a srozumitelně bez nadbytečných historických faktů. Zvukově poutavá koláž několika životních momentů, mnohdy jen mála vět či slov, fragmentů archivních materiálů posluchači ...

Zobrazit více

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!