Texty

Název:
Autor:
Rok:
Kategorie:

Recenze publikace Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative

  Díky rostoucí oblibě YouTube videí, seriálů, fotek a gifů na sociálních sítích se zdá, že jsou současné mediální produkty primárně vizuální. Akustické vjemy jako jsou hlas, zvukové efekty, hudba, ale také ticho vytváří vlastní významy, charakterizují postavy příběhu a jsou součástí jeho vyprávění. Nelze je opomíjet, už jen proto, že často jsou neoddělitelnou součástí vizuálních děl a tvoří jejich další dimenzi. Zvuk má schopnost vytvářet vlastní fikční světy, do nichž recipienti vstupují. Toto jsou témata hojně diskutovaná především v oboru radio studies, jenž je zaměřen v prvé řadě na rozhlasovou tvorbu. Pole zkoumání zvuku a jeho možností je však mnohem širší. Dokladem je i publikace Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative, která tvoří nejaktuálnější příspěvek k odborné reflexi této ...

Zobrazit více

Na (roz)scestí žánrů Dokumentární tvorba Miroslava Buriánka

Diplomová práce se zabývá dokumentární tvorbou plzeňského rozhlasového režiséra Miroslava Buriánka. Autorka metodologicky vychází z publikace Billa Nicholse Úvod do dokumentárního filmu. Provádí analýzu čtrnácti vybraných pořadů natočených v rozmezí let 1999-2011 a odvysílaných na stanici Českého rozhlasu 3 – Vltava, popřípadě na stanici Českého rozhlasu 2 – Praha. Podrobněji se zaměřuje na práci se zvukem, na jeho funkci a význam v Buriánkových rozhlasových dokumentech. Věnuje se tvůrčím postupům a inspiračním zdrojům z oblasti filmu a výtvarného umění, autorskému subjektu, roli žen-dokumentaristek a způsobu, jakým Miroslav Buriánek pracuje s fikcí a non-fikcí. Postihuje proměnlivost žánrů, s nimiž režisér pracuje a nakládá velmi volně.

Zobrazit více

Pátrání po neviditelném vrahovi: detektivní žánr a jeho podoby v auditivních médiích

Magisterská diplomová práce se zabývá detektivním žánrem a jeho specifiky v prostředí českého rozhlasu. V jednotlivých kapitolách jsou pojmenovány a definovány specifické rysy rozhlasové detektivky, které pocházejí buď z literární předlohy rozhlasové inscenace, nebo z možností samotného rozhlasového média. Funkčnost jednotlivých specifik tohoto žánru v kompozici rozhlasového díla je demonstrována na příkladech konkrétních rozhlasových detektivek. Cílem diplomové práce je přiblížit tento dosud odborně nereflektovaný žánr rozhlasové dramatické tvorby a přiblížit jeho charakteristické rysy s přihlédnutím k literárnímu zázemí detektivního žánru.

Zobrazit více

Sound design/ zvukovost v současném rozhlasovém dokumentu

Diplomová práce je primárně zaměřena na zvukovost současné rozhlasové dokumentaristiky. Autor této práce analyzuje kolem třiceti vybraných pořadů natočených v rozmezí let 2008-2012 a odvysílaných v premiéře na stanici Českého rozhlasu 3 – Vltava, popřípadě na stanici Českého rozhlasu 2 – Praha. Text se podrobněji zaměřuje na práci se zvukem, na jeho funkci a význam v konkrétních rozhlasových dokumentech. Ve své úvodní části se zabývá analýzou jednotlivých pojmů a dramaturgických složek a rovněž analyzuje vztahy mezi specifickými zvukovými prvky a „zvukovou vizualizací“ posluchače. Práce také vymezuje některé z hlavních pravidel, běžně používané principy a možnosti při vkládání zvuků a hudby do struktury rozhlasového dokumentu. Diplomová práce podrobněji popisuje výstavbu zvukové složky rozhlasového dokumentu s ohledem na zamyšlené sdělení recipientovi. Autor ...

Zobrazit více

Médiá verejnej služby – komparácia Českej televize a Rozhlasu a televízie Slovenska

Slovenská a Česká televize v roce 2013 oslavily šedesáté výročí od svého založení. Většinu z tohoto období strávily tyto dvě v současnosti samostatné instituce v rámci jedné organizace – Československé televize. S rozdělením Československa došlo i k rozdělení této organizace. Obě musely podstoupit transformaci ze státní televize na médium veřejné služby. Tento proces měl své negativní stránky, protože snaha různých zájmových skupin ovlivnit vysílatele byla zjevná. Napříč tomu z obou institucí vznikla silná a důvěryhodná média. Diplomová práce zkoumá média veřejné služby v kontextu teoretického rámce. Následně popisuje jejich dosavadní vývoj, porovnává jejich způsoby financování, legislativu týkající se mediální oblasti, sledovanost vybraných stanic a jakým způsobem poskytují uvedenou veřejnou službu. Hlavními metodami práce jsou analýza a komparace.

Zobrazit více

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!