Texty

Název:
Autor:
Rok:
Kategorie:

Širší než nebe jako PODCAST

autorky: Kristýna Hubičková a Vendula Sojková Studentky druhého a třetího ročníku Katedry divadelních a filmových studií FF Univerzity Palackého v rámci seminárního cvičení analyzovaly hru Lindy Marshall Griffiths Širší než nebe. Zamýšlely se nad ní na základě metodologie Richarda J. Hanse a Mary Traynor (The Radio Drama Handbook. Audio Drama in Practice and Context. Londýn: Bloomsbury, 2011). Poslouchejte tady.

Zobrazit více

Smrt u jezera – švédský radiodokument

autorka: Andrea Hanáčková Dramaturgyně vltavské řady Radiodokumentu Eva Nachmilnerová prokázala dobrý profesní instinkt, když už na jaře 2014 oslovila mladého švédského dokumentaristu Hugo Lavetta s prosbou o poskytnutí autorských práv a možnost uvést v Čechách jeho zajímavý příběh o jedné záhadné vraždě. Dokument s názvem Smrt u jezera poté na podzim vyhrál prestižní evropskou rozhlasovou cenu v Berlíně (Prix Europa) a 18. března ho uvedl Český rozhlas Vltava. Možná u takového jezera se celá detektivka odehrává I tentokrát zvolila E. Nachmilnerová postup blízký simultánnímu tlumočení, který co nejméně zasahuje do atmosféry a originálního sound designu původního dokumentu. Slyšíme tedy celou švédskou verzi a do ní herecky velmi pokorně interpretovaný překlad. Emotivní výpověď šedesátníka Ingmara, který byl nespravedlivě a velmi necitlivě ...

Zobrazit více

Putování časem s ing. Brouczkem

Na poslechových seminářích v Českém rozhlase občas slyším, proč to či ono nejde udělat. Proč se u nás nezvládne natočit dramatizovaná aktualita týdne (jako v britském cyklu From Fact To Fiction), že v Čechách není tak skvělý moderátor, který by svou osobností zaštítil zvukovou dokumentární esej (jako Jarvis Cocker v Overnight Delivery), případně že by děti nesnesly drsnou grimmovskou pohádku o ďáblovi, který nemilosrdně odsekává končetiny. Mám pak velkou radost, když se netradiční formát objeví a podaří se. Nejčastěji to bývá v rámci speciálních projektů, jako například letos v létě při 600. výročí upálení Jana Husa. Dramaturgyně třináctidílného seriálu Kristina Žantovská se scenáristou Petrem Šourkem vymyslela jednoduché schéma osmiminutových dramatizovaných příběhů ze života našeho současníka ing. Václava Brouczka, vodohospodáře. Ten sestavil stroj času a v každém díle ...

Zobrazit více

Poslechové večírky – 3. díl

Tento text vznikl jako součást série článků o projektu Poslechové večírky Radiodocku, která je uveřejňována v Týdeníku rozhlas v rámci rubriky Olomoucké okénko. V pořadí třetí Poslechový večírek patřil představení formátu minutových her. Ty nalákaly hojný počet účastníků nejen z řad studentů naší katedry, ale i veřejnost, pedagogy a studenty z jiných kateder. Zhruba dvouhodinový večer orámovaly symbolické hodiny, na jejichž ciferníku jsme se dvanáctkrát zastavili u dvanácti různých témat, jejichž zpracování do podoby minutové hry jsme vyslechli. Celkem zaznělo dvacet jedna her a posluchači měli možnost zhodnotit dramatické texty profesionálů i amatérů. Pro řadu účastníků to bylo první setkání s minutovou hrou vůbec, a tak se předmětem diskuse stal mimo jiné samotný formát. Minutové hry převedla do českého prostředí dramaturgyně Kateřina Rathouská. Ve ...

Zobrazit více

Pátrání po neviditelném vrahovi: detektivní žánr a jeho podoby v auditivních médiích

Magisterská diplomová práce se zabývá detektivním žánrem a jeho specifiky v prostředí českého rozhlasu. V jednotlivých kapitolách jsou pojmenovány a definovány specifické rysy rozhlasové detektivky, které pocházejí buď z literární předlohy rozhlasové inscenace, nebo z možností samotného rozhlasového média. Funkčnost jednotlivých specifik tohoto žánru v kompozici rozhlasového díla je demonstrována na příkladech konkrétních rozhlasových detektivek. Cílem diplomové práce je přiblížit tento dosud odborně nereflektovaný žánr rozhlasové dramatické tvorby a přiblížit jeho charakteristické rysy s přihlédnutím k literárnímu zázemí detektivního žánru.

Zobrazit více

Specifika moderace ve veřejnoprávním rozhlase a soukromém rádiu na vybraných příkladech

Diplomová práce se zabývá různými specifiky rozhlasové moderace ve veřejnoprávním i soukromém rozhlasovém auditivním sektoru na území České republiky. Na vybraných příkladech jednotlivých rozhlasových stanic, moderátorů a pořadů jsou tato specifika prakticky analyzována. V jednotlivých kapitolách se práce vedle praktického posuzovaní moderátorských výkonů podle určených kritérií soustředí na vymezení a aplikaci pojmu „dialogické jednání s vnitřním partnerem“ na rozhlasovou moderaci a dále zohledňuje specifičnost rozhlasových formátů v závislosti na konkrétní stanici a způsobu moderace jednotlivého moderátora. Významným bodem, kterým se diplomová práce zabývá, je rovněž etická, psychologická a sociologická úloha moderátora ve vysílání a s tím související interakční působení mezi moderátorem a posluchačem. Práce si klade především za cíl zjistit, jaká jsou specifika moderace ve veřejnoprávním a soukromém rozhlase a ...

Zobrazit více

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!